Segítség gyengénlátóknak

 

 

Sajógalgóc község Polgármestere

Tisztelt Sajógalgóci lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország Kormánya által elrendelt „Járványügyi vészhelyzet" következményeként, a koronavírus járványra való tekintettel, a biztonságos, hatékony, összehangolt védekezés megvalósítása érdekében Sajógalgóc községben az alábbi intézkedések bevezetésére kerül sor:

 

1.     Határozatlan időre rendkívüli óvodai szünetet rendeltek el az óvodák helyei szerinti önkormányzatok polgármesterei a sajógalgóci gyermekeket érintően, Vadna község és Kazincbarcika város óvodáiban 2020. március 16-tól.

A rendkívüli szünet időtartama alatt

-       gyermek a köznevelési intézményt nem látogathatja. 

-       Felhívom a szülők figyelmét - a kormány ajánlásának megfelelően - hogy a gyermekek otthoni felügyeletét ne bízzák időskorú vagy/és valamilyen krónikus alapbetegségben (pl. magasvérnyomás, szív- és cukorbetegség, stb.) rendelkező nagyszülőkre.

Az óvodás és az iskolába járó tanulók étkezésének biztosításáról az érintetteknek külön tájékoztatást kapnak, a köznevelési intézményekkel együttműködve.

2.     A Szuhakállói Közös Hivatal székhely hivatalában, Vadnai kirendeltségen és a Sajógalgóci Községházán az ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel!

-       Az intézendő ügyekről telefonon (Vadna 48/505-211, 48/505-212 48/505-252, Sajógalgóc: 48/355-151), vagy e-mailben (vadnapm@legnet.hu) kérhetnek felvilágosítást.

-       Személyes ügyintézésre csak kivételes esetben (pl: anyakönyvi ügyek intézése) nyílik lehetőség, de csak előzetes telefonos vagy e-mailes egyeztetést követően.

3.     A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete értelmében tilos a látogatása többek között a közművelődési intézménynek, közösségi színtérnek. Emiatt Sajógalgóc vonatkozásában határozatlan ideig bezár a Községházán a könyvtár, és minden egyéb közösségi rendezvény elhalasztásra kerül.  Továbbá nem használható a konditerem és a Tájház sem látogatható.

4.     A koronavírus járvány az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt:

-       Kérem a sajógalgóci idős korosztályt, hogy lehetőleg maradjanak otthonaikban és kerüljék a csoportos rendezvényeket, vagy utcai találkozásokat.

-       Minden 70 éven felüli helybeli lakosnak felajánljuk a segítségünket amennyiben igénylik és más módon megoldani nem tudja legyen az bevásárlás vagy másjellegű probléma. Kérem keressenek bizalommal telefonon a 48/355-151 vagy 70/3304281 mobilszámomon.

-       Az érintettek részére az ebéd kiszállítása változatlan formában történik

5.     Tisztelettel kérem azon polgártársainkat, akik külföldön dolgoznak és nem a Kormány rendeletében meghatározott, belépési korlátozással érintett országokból érkeznek, hogy hazatérésük után, családtagjaikkal egyetemben vállaljanak 14 napig tartó önkéntes házi karantént.

-       Azok a személyek, akik hétvégére térnek haza külföldi munkából, lehetőség szerint, szintén ne hagyják el otthonaikat. 

Tisztelt Polgárok! Közös felelősségünk a vészhelyzetben a vírus terjedésének megállítása. Kérem, hogy viselkedjünk fegyelmezetten és megértéssel fogadják az intézkedéseket. Az esetleg felmerülő kérdésben, ügyben hívják a Hivatalt, ahol a dolgozók próbálnak segítségükre lenni.

A lakosság tájékoztatásáról, a helyben született döntésekről, intézkedésekről hirdetményeken, szórólapokon, a község honlapján, a www.sajogalgoc.hu oldalon keresztül folyamatosan gondoskodunk.

 

Sajógalgóc, 2020. 03. 17.

                                                                                                 Jaskó Péter sk.

                                                                                                   polgármester


 

 

 

További információk

 

A Kazincbarcikai Járási Hivatal kéri a kormányablakok ügyfeleit, hogy a veszélyhelyzet tartama alatt lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni, e nélkül csak rendkívül indokolt esetben keressék fel személyesen a kormányablakokat. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon foglalható.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. március 12-ét követően lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt okmányaikat meg tudják hosszabbítania kormányablakokban.

Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.

A Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetése meghozta döntését 2020. március 17. napjától a települési ügysegédi feladatellátását felfüggeszti határozatlan időre.

Kérjük, hogy az ügyfelek kérelmeiket, dokumentumaikat postai úton vagy e-mailben (jaras.kazincbarcika@borsod.gov.hu) juttassák el a Kazincbarcikai Járási Hivatalhoz (3700 Kazincbarcika, Fő tér 39.)

Kazincbarcika, 2020. 03. 16.

                                                                                                          Szaniszló János sk.

                                                                                                               hivatalvezető

 

 

A Sajókazai Nappali Szociális Központ a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében 2020. 03. 17-től visszavonásig, az alábbi intézkedéseket vezeti be:

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás szolgáltatást a személyi gondozásban lévők részére továbbra is változatlan feltételek mellett biztosítjuk. Gondos mérlegelés után, csak azokat a tevékenységeket végzik el a gondozók, amelyek feltétlenül fontosak az ellátottak életvitelének fenntartásához. A szociális segítésben részesülők számára csak bevásárlásról és gyógyszerellátásról gondoskodunk.

Család és gyermekjóléti szolgálat

Személyes ügyfélfogadáson csak sürgős, elengedhetetlen eseteket fogadnak. Várakozás az intézményen kívül történik. Lehetőség szerint, törekedjenek az előzetes időpont egyeztetésre. Egyéb más esetekben telefonos és elektronikus elérhetőségeken keresztül folyik a kommunikáció és ügyintézés.

Családlátogatásra csak súlyos veszélyeztetéssel összefüggő feladatellátás esetén kerül sor.

Adománykezeléssel kapcsolatos feladatok szünetelnek.

Az ellátások nyújtásában, a kockázati tényezők figyelembevételével, a lakosság egészségének védelmében még lehetnek módosítások, melyről azonnali tájékoztatást nyújtunk.

Sajókaza, 2020. 03. 16.

 

Fejtiné Nagy Erzsébet sk.

   intézményvezető

 

 

 

Véletlenszerű kép

kézműves játszóház


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség