Segítség gyengénlátóknak

 

 

Sajógalgóc község Polgármestere

Tisztelt Sajógalgóci lakosok!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormánya

2020.03.28. és 2020. 04.11. között kijárási korlátozást léptetett életbe.

A kijárási korlátozás időtartama alatt az alábbi - a Korm. rendelete szerinti - szabályokat köteles betartani mindenki:

-       a lakóhely, tartózkodási hely, magánlakás elhagyása csak munkavégzés vagy alapvető szükségletek ellátása céljából, alapos okkal lehetséges.

Ilyen alapos ok:

-       napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,

-       az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele,

-       a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

-       élelmiszerüzletben, gyógyszertárban, drogériában, piacon, állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben, mezőgazdasági üzletben, dohányboltban történő vásárlás

-       üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

-       gépjármű- és kerékpárszervíz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele

-       hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele

-       legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,

-       állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

-       szülői jogok és kötelezettségek

-       hitéleti tevékenység

-       a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás.

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, melyekben ebben az időtartamban rajtuk és az ott foglalkoztatottakon kívül más nem tartózkodhat.

Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a település belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, azok be nem tartása esetén akár kényszerítő eszközöket is alkalmazhat. Az intézkedések megszegőivel szemben szabálysértési bírság kerül kiszabásra, mely ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet.

Az önkormányzat az érintett egyedülélő, idős korosztály, a segítségre szorulók napi életvitelhez szükséges segítséget a továbbiakban is biztosítja.

A korlátozó intézkedéseket saját és családtagjain védelméért mindenkinek nemcsak kötelessége, de érdeke is betartani.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Sajógalgóc, 2020. 03. 27.

                                                                                                                   Jaskó Péter sk.

                                                                                                                        polgármester 

 

 

Véletlenszerű kép

Hófehérke (Zagal Elíza)


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség