Segítség gyengénlátóknak

 

Szuhakállói Helyi Választási Iroda Vezetője

 

HIRDETMÉNY

 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az országgyűlési képviselők 2014. évi választására - 2014. április 6-ára - mozgóurna iránti kérelmet - jogszabályi előírások szerint - kizárólag írásban lehet benyújtani, a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott tartalommal. A mozgóurna igénylés lehetőségéről a Nemzeti Választási Iroda részéről lakcímre postázott értesítés a szavazóköri névjegyzékbe vételről részletes tájékoztatást tartalmazott.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, a választópolgár szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.

Mozgóurnát az a választópolgár kérhet aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben.

A mozgóurna iránti kérelemnek

2014. április 04-én 16:00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához (HVI) vagy a

a szavazás napján, 2014. április 06-án, legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelem benyújtható az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a HVI-be (Szuhakálló, vagy Vadna), ehhez a www.valasztas.hu vagy a www.szuhakallo.hu honlapról tölthető le, vagy a HVI-nél igényelhető nyomtatvány.

A Helyi Választási Irodában (Szuhakálló vagy Vadna) természetesen személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelem írásba foglalt meghatalmazással rendelkező megbízott útján is benyújtható.

 

Szuhakálló, 2014. március 25.

 

Dr. Herczeg Tibor sk.

HVI vezető

 

 

 

 

Véletlenszerű kép

kalács sütés,fafaragás


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség